Công Trình Xây Dựng Quân Âm Điện

Quán Thế Âm-hallen

Barmhjertighetens bodhisattva

Quán Thế Âm-hallen

Quan The Am-hallen
Quan The Am-hallen

Quán Thế Âm-bodhisattva (sanskrit: Avalokitesvara) er en av de viktigste skikkelsene innen mahayana-buddhismen. Grunnen til dette er at Quán Thế Âm-bodhisattva representerer den store barmhjertighet (vi: đại từ bi), som er en av de grunnleggende verdiene i buddhismen.

Mye av det vi vet om Quán Thế Âm kommer fra Lotus Sutraens kapittel 25 (vi: Kinh Pháp Hoa, Phổ Môn Phảm). Dette kapittelet er viet til Quán Thế Âm-bodhisattva og blir til daglig resitert både på Lotus tempelet og av buddhister verden over.

I følge Lotus Sutraens kapittel 25 er Quán Thế Âm-bodhisattva den store barmhjertighetens høyeste uttrykk, og den som “hører alle levende veseners rop og redder dem som kaller på hans navn”. Det står også at Quán Thế Âm har uendelig mange manifestasjoner (både mannlige og kvinnelige, unge og gamle osv.)

Quán Thế Âm-hallen er en hall til ære for Quán Thế Âm-bodhisattva

Bakgrunn

Statue av Quán Thế Âm foran en murvegg av hennes manifestasjoner
Planleggingen av det nye tempelkomplekset i ”Lien Hoa Dao Trang” på Jessheim startet allerede i 2009-2010. Under prosjekteringen ble det besluttet at det nye komplekset skulle ha en stor hall til ære for bodhisattvaen Quán Thế Âm (sanskrit. Avalokiteśvara), boligkvarter til Sanghaen og forsamlingslokale for buddhister.
Gravemaskin og arbeidere som setter opp en grunnmur

Søknaden om rammetillatelsen ble sendt våren 2014 og første spadetak og markering av byggestart ble holdt sommeren 2015. Markeringen ble utført under veiledning og ledelse av ærverdige Thich Tri Minh med velsignelse fra Sanghaen. Rammetillatelsen ble godkjent 16. november 2015.

Gravemaskin som graver i en grop
Murveggen til Quán Thế Âm-hallen under arbeid
Byggingen av Quán Thế Âm-hallen startet våren 2016. Omtrent samtidig begynte 15 håndverkere på arbeidet med å lage en solid granittvegg. Veggen skulle være hele 14,5 meter lang og 5,5 meter høy med vakre utskjæringer til ære for bodhisattvaen. Det skulle ta ett år med iherdig og nøysomt arbeid før kunstverket var ferdig. Granittveggen på over 150 tonn ble reist sommeren 2017, og er i dag å regne som enestående i sitt slag med 32 håndhugde manifestasjoner av bodhisattvaen. Denne veggen fungerer i dag som bakgrunn for en 4,9 meter høy kobber-statue av Quán Thế Âm-bodhisattva, som er hallens midtpunkt.
Deler av murveggen til Quán Thế Âm-hallen løftes opp med kran
To statuer vendt mot den uferdige Quán Thế Âm-hallen om vinteren
Parallelt med arbeidet på Quán Thế Âm-hallen har det i tillegg blitt bygd et stort lokale for lekfolk, undervisningrom, storkjøkken og ikke minst boligkvarter til sanghaen.
Statue som sitter på en stein og ser mot den uferdige Quán Thế Âm-hallen
Munker foran en statue av Quán Thế Âm og en murveggen av hennes manifestasjoner

Arbeidet med tempelkomplekset er i stor grad koordinert av HE-CAD ved Jean Hai Tran, og byggingen er utført av entreprenør Klima og Bygg AS. I tillegg har faglærte håndverkere blant samfunnets medlemmer stått til ansvar for maling, flislegging og det elektriske.

Quán Thế Âm-hallen ble ferdigstilt sommeren 2018, og hallen ble innviet 28. juli 2018.

Quán Thế Âm-hallen i en uferdig tilstand

Bilder fra åpningsseremonien

Gjestene med æresgjestene foran
Munk på vei opp mot scenen foran gjestene
Munker og lekfolk i tog
Dansende jenter i rosa kjoler og blomster
Rekke av kvinner og menn som synger
Dansende jenter i hvite drakter
Gruppebilde av deltakerne på åpningsseremonien